Zeitgeist – Един филм за контрола над хората.

Сигурно им е трудно… на тези които приемат властта (силата) за истина, вместо истината за власт (сила)!
zeitgeist movie
<a title=

„Zeitgeist, The Movie -PART1″ href=“http://video.google.com/videoplay?docid=1264298221464622449&hl=en“ target=“_blank“>Zeitgeist-PART1
Zeitgeist-PART2
Zeitgeist-PART3

zp8497586rq