Mатематика ;)

уравнение 1
==========
Човек = ядене + спане + работа + забавления
Магаре = ядене + спане
следователно
човек = магаре + работа + забавления
следователно
човек – забавления = магаре + работа
или казано по друг начин:
Човек, които не се забавлява, е магаре, което работи

уравнение 2
==========
Мъж = ядене + спане + изкарване на пари
Магаре = ядене + спане
следователно
мъж = магаре + изкарване на пари
следователно
мъж – изкарване на пари = магаре
или казано по друг начин:
мъж, които не изкарват пари = магаре

уравнение 3
==========
жена = ядене + спане + харчене на пари
магаре = ядене + спане
следователно
жена = магаре + харчене на пари
следователно
жена – харчене на пари = магаре
или казано по друг начин:
жена, която не харчи пари = магаре

Обобщение:
==========
от уравнение 2 и 3:
Мъж, който не изкарва пари = жена, която не харчи пари
Мъжа изкарва пари, за да не позволи на жената да стане магаре (постулат 1)
Жената харчи пари, за да не позволи на мъжа да стане магаре (постулат 2)
такааа….
Мъж + жена = мага