Помни: Ти не си пратен в света да разрешаваш всички противоречия, а си пратен да живееш!

Не очаквай много от огъня, който всичко изгаря.
Не очаквай много от богатството, където всичко се  изгубва.
Не очаквай много от деня, когато Слънцето залязва.
Не съжалявай за това, което помниш.
Не се спирай да преброяваш прашинките по пътя.
Не търси доброто, което съблазнява – то не е за тебе.
Помни: Ти не си пратен в света да разрешаваш всички противоречия, а си пратен да жив