Утре … тате ще си дойде навреме

Малко момченце моли баща си:
– Тате, разкажи ми приказка…
Бащата помислил и тихо каза

л:
– Утре … тате ще си дойде навреме … трезвен … ще купи на мама цветя, а на теб колело …

zp8497586rq