Косово е независимо

На следващия ден, след като Косово се самоизмислило, млад косоварин ще се жени. Баща му го извикал и му казал така:
– Сине, като свърши сватбата, ще вземеш жена си и ще я понесеш на ръце към къщата. Защото Косово е силно! После ще я пренесеш на ръце през прага, защото Косово е гордо! После ще я съблечеш гола, защото Косово е открито! И после прави как