Мазани, та намазани…

<img src="http://www.blogmasa.com/images/maya-valio-t.jpg" alt="Намазани Лица" width="447" h

eight=“300″ />
Една снимка заредена с много настроение !
Направена е на остров Гокчеада в соленото езеро.

zp8497586rq