Брак след 30-те

Да се омъжиш (ожениш) след тази възраст, в нашето общество е нещо като последен шанс да имаш добро семейство.

Бракът след 30-те се смята за по-здрав и стабилен.
Има и някои чисто практически изгоди. Мъжете над 30-те обикновено се справят с готвенето и могат да направят вечеря на уморен