Така повече не може!

След корабокрушение на необитаем остров се спасили само 10 мъже и една жена.
Естествено я скъсали от секс. Жената търпяла, търпяла, но след един месец казала:
„Така повече не може!“ И се самоубила.
След три месеца мъжете се събрали и казали:
„Така повече не може!“ И я погребали…