Windsurfing Freestyle Lightwind

[youtube rjkQ3TwUUw8 nolink]

Freestyle във WindSurf-a също може да е много красив и някой от фигурите  да изглеждат даже нереални.
След много тренировки Cesar, все едно си играе с една салфетка от масата. 😉