Двете Кули

Двете Кули
След жестока медийна битка, силите на светлината вземат надмощие над силите на Мордор.
Кулата в с.Славяново е изрината от лицето на земята. Но голямата битка предстои.
Боцко, Яни БиБиянев и Вол ли Ен запалват огромен кьор-фишек и го хвърлят по ЯмЯм.
Дали това ще е краят? Дали ЯмЯм е заложил пореден ур-капан?

Гост автор: Георги Ташев